Creative Europe Media MK

 

 

Отворен е повикот на Креативна Eвропа МЕДИА за копродукциски Фондови. Крајниот рок за пријавување е 06.03.2018.

Отворен е повикот на Креативна Eвропа МЕДИА за Развој на Видео Игри. Крајниот рок за пријавување е 08.03.2018.

Отворени се повиците на Креативна Eвропа МЕДИА за проекти од областа на Пристап до маркети и Онлајн Дистрибуција.

 За Пристап до маркети, рокот за пријавување е 15.02.2018. Повеќе детали на следните линкови:

 За Онлајн Дистрибуција, рокот за пријавување е 05.04.2018. Повеќе детали на следните линкови:

На 11.12.2017, во Подгорица се одржа МЕДИА Инфо Ден, организиран од страна на Канцалеријата за Креативна Европа МЕДИА на Црна Гора, во соработка со Канцалеријата за Креативна Европа МЕДИА на Македонија. Фокус на настанот беше повикот за Развој на проекти, каде што како прв проект од Црна Гора кој доби поддршка за развој, беше претставен филмот „По зимата“ на режисерот Иван Бакрач, во продукција на Артикуација. Во рамките на настанот се одржа и предавање на тема „Филмот и телевизијата како креативни индустрии - значењето на филмскиот и телевизиски туризам“. На настанот присуствуваа претставници на црногорскиот аудиовизуелен сектор, како и студенти и професори на Факултетот за драмски уметности од Цетиње и Факултетот за визуелни уметности од Подгорица.

Учесници:

  • Илија Суботиќ, Раководител на Канцалеријата за Креативна Европа МЕДИА на Црна Гора
  • Владимир Стојчевски, Раководител на Канцалеријата за Креативна Европа МЕДИА на Македонија
  • Сехад Чекиќ, Директор на Филмскиот Центар на Црна Гора
  • Иван Ѓуровиќ, Директор на Продуцнектска куќа „Артикулација“
  • Милош Џукелиќ, Директор на Продуцентската куќа „Ред Продакшн“

Следни повици

 

 

Повик 

Рок

Поддршка за развој на проект 2019 (Support for Development of Audiovisual Content – Single Project)


18/12/2018 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)

24/04/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


Поддршка на филмски фестивали 2019 (Support to Festivals)


20/12/2018 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)

07/05/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


Поддршка на телевизиска програма 2019  (Support to television Programming)


18/12/2018 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)

28/05/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


 

Поддршка за продажни агенти 2018 (Support to Sales Agents)

 


15/01/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


Поддршка за филмска едукација 2019 (Support for Film Education)


07/03/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


 

Дистрибуција: Селективна поддршка  (The Distribution Selective scheme: Support for the distribution of non-national films )

 

08/01/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

04/06/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

Поддршка за продажни агенти (Support to Sales Agents)

15/01/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

Пристап до маркети (Access Markets) 

 

 07/02/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

Поддршка за развој на збирни проекти (Support for Development Slate Funding)

 

 

20/02/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

Поддршка за развој на видео игри (Development Video Games)

 

27/02/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

Поддршка на копродукциски фондови (Co-Production Funds)

 

06/03/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

 

Промоција на аудиовизуелна проекти онлајн (Promotion of European Audiovisual Works Online)

 

 

05/04/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)