Creative Europe Media MK

 

 

Работилница за анимирани проекти од Централна и Источна Европа

Од 2 до 6 декември 2017 година, Меѓународниот фестивал на анимиран филм „Аниматека“ во Љубљана, беше домаќин на динамичната работилница наменета за продуценти на анимирани филмови од Централна и Источна Европа. На работилницата учествуваа 26 професионалци од 19 земји, со цел да се изгради посилна и пообемна регионална мрежа на ко-продуценти, уметници, ТВ уредници, селс агенти и финансиски партнери.

Работилницата вклучуваше состаноци, дискусии и висококвалитетни обуки, со цел за да им овозможи и да ги инспирира компаниите од ЦИЕ да работат заедно со повеќе ресурси. Раководител на студиите за настанот беше Линда Бит.

Работилницата резултираше со Љубанската спогодба, заеднички формулирана и одобрена порака до сите финансиери и радиодифузери, барајќи повеќе подржувачки прописи и индустриски практики.

Оваа работилница беше иницијатива развиена и организирана од Канцелариите на Креативна Европа - МЕДИА од: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Грузија, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Србија, Словачка, Словенија и Украина, во соработка со Мотовила Институт, Вишеград Анимацискиот Форум, платформа за поврзување на продуценти на анимирани филмови од регионот на ЦИЕ.

Главната цел на работилницата беше јакнење на анимациските компании и сектор, но и развојот на публиката за анимиран филм.

Повеќе информации можете да најдете на: http://ceeanimation.eu/

Следни повици

 

 

Повик 

Рок

Поддршка за развој на проект 2019 (Support for Development of Audiovisual Content – Single Project)


18/12/2018 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)

24/04/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


Поддршка на филмски фестивали 2019 (Support to Festivals)


20/12/2018 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)

07/05/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


Поддршка на телевизиска програма 2019  (Support to television Programming)


18/12/2018 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)

28/05/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


 

Поддршка за продажни агенти 2018 (Support to Sales Agents)

 


15/01/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


Поддршка за филмска едукација 2019 (Support for Film Education)


07/03/2019 - 12:00(CET/CEST, midday Brussels time)


 

Дистрибуција: Селективна поддршка  (The Distribution Selective scheme: Support for the distribution of non-national films )

 

08/01/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

04/06/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

Поддршка за продажни агенти (Support to Sales Agents)

15/01/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

Пристап до маркети (Access Markets) 

 

 07/02/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

Поддршка за развој на збирни проекти (Support for Development Slate Funding)

 

 

20/02/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

Поддршка за развој на видео игри (Development Video Games)

 

27/02/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

Поддршка на копродукциски фондови (Co-Production Funds)

 

06/03/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)

 

 

 

Промоција на аудиовизуелна проекти онлајн (Promotion of European Audiovisual Works Online)

 

 

05/04/2019 - 12:00 (CET, Brussels time)